Kazıklı İksa Sistemleri

Derin Temeller

          Zemin gerilmelerinin yapı yükünü taşıyamadığı zeminlerde

ve yapı yüklerini taşıyabilecek sağlam zemini bulmak için yapılacak

kazının efektif kazı derinliğini aştığı durumlarda, yapı yüklerini sağlam

zemine aktarmak amacıyla derin temeller oluşturulur.

 

Fore Kazık

         Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde üst yapı yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla tekil veya grup halinde yapılan kazıklardır. İmalat yöntemi, mevcut zemin koşullarına, önerilen kazık çapı ve boyuna göre değişiklik gösterir. Kazık çapları 60 cm ila 250 cm arasında ve kazık boyları da 100 m’ye kadar uygulanabilir. Kazıkların çapına, boyutlarına ve zemin koşullarına göre ataşmanlar kullanılarak yapılır.

 

Mini Kazık

         Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde üst yapı yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla tekil veya grup halinde yapılan kazıklardır. İmalat yöntemi, mevcut zemin koşullarına, önerilen kazık çapı ve boyuna göre değişiklik gösterir. Kazık çapları 25 cm ila 50 cm arasında ve kazık boyları da 30 m’ye kadar uygulanabilir. Kazıkların çapına, boyutlarına ve zemin koşullarına göre ataşmanlar kullanılarak yapılır.

 

Fore Kazık- Ankraj, Mini Kazık-Ankraj

         Günümüzde kent nüfusunun hızla artması konut, işyeri, kanalizasyon ve otopark gibi alt yapı hizmetlerine duyulan gereksinimi arttırmıştır. Kent merkezlerinde boş parsellerin giderek azalması ve maliyetlerin artması, diğer taraftan imar yönetmeliklerinin zemin üstündeki yapı hacimlerini sınırlaması, mevcut arazileri daha verimli kullanmayı gerekli kılmıştır. Bu nedenle, inşaatlarda derin kazı yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Derin kazılarda Fore Kazık- Ankrajlı veya Mini Kazık- Ankrajlı istinat duvarları yapılmaktadır.

         Zemin tipinin yapıdan gelen kuvvetleri taşımada yetersiz kaldığı ve zemin iyileştirme yöntemleri ile ıslahının mümkün olmadığı durumlarda, yapının sığ temel sistemleri yerine kazıklı derin temel sistemleri üzerine oturtulması gerekmektedir. 


          SOILTECHNIC, projenin gereksinimlerini ön planda tutarak, sahadaki zemin özelliklerine göre seçilecek en uygun derin temel sistemi ile güvenilir ve ekonomik projelendirmeleri yapmaktadır. Firmamız, imalat sonrasında yapılacak tüm kapasite ve kalite testlerinin programlanması ile üretim sonrasındaki imalat kalite kontrol ve izleme konularında müşavirlik hizmeti sunmaktadır.