Derin Kazı ve Hafriyat

         Zemin tipinin yapıdan gelen kuvvetleri taşımada yetersiz kaldığı ve zemin iyileştirme yöntemleri ile ıslahının mümkün olmadığı durumlarda, yapının sığ temel sistemleri yerine kazıklı derin temel sistemleri üzerine oturtulması gerekmektedir. 
 
          SOILTECHNIC, projenin gereksinimlerini ön planda tutarak, sahadaki zemin özelliklerine göre seçilecek en uygun derin temel sistemi ile güvenilir ve ekonomik projelendirmeleri yapmaktadır.  Firmamız saha uygulamaları ve proje yönetiminin yanında; kapasite ve kalite testlerinin programlanması ile imalat sonrası kalite kontrol

ve izleme konularında müşavirlik hizmeti de sunmaktadır.

Derin Temeller

          Zemin gerilmelerinin yapı yükünü taşıyamadığı zeminlerde ve

yapı yüklerini taşıyabilecek sağlam zemini bulmak için yapılacak kazının

efektif kazı derinliğini aştığı durumlarda, yapı yüklerini sağlam zemine

aktarmak amacıyla derin temeller oluşturulur.