Zemin İyileştirme

Jet Grout

         Jet grout kolonu, 300 – 600 bar, genellikle 400-450 bar basınçla püskürtülen su ve çimento karışımının zeminin boşluklarını doldurup ve sıkıştırılması suretiyle elde edilir. Yüksek basınç, sevk edilen enjeksiyonun (grout) nozzle’lardan geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasını sağlar. Su-çimento karışımının hızı 250m/sn değerlerine ulaşarak, enjeksiyon zemini yırtarak zeminle birleşerek çimentolu zemin yapısı -soilcrete- oluşur. Jet grout’ un özelliklerini belirleyen parametreler; zemin cinsi, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan basıncı, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan debisi (nozzle çapı), enjeksiyon şerbetinin bileşimi, jet enjeksiyon tijinin çekme hızıdır.
 
          Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında zorluklar yaşanmakta olup ciddi maliyetlerle karşılaşılmaktadır.Bu maliyetli uygulamalar yerine bu tür gevşek zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle  tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Soiltechnic ileri teknolojik ekipman ve donanımıyla kazık uygulamaları yanında jet grout yöntemini de başarı ile kullanmaktadır.

         Gelişen dünyada, büyük ölçekli projelerin artması (çok katlı yapılar, barajlar, köprüler, kıyı yapıları, vb.), ve üst seviyelere ulaşan teknolojiler ve gelişen teknikler sayesinde problemli zeminlerin üzerine yapılar inşaa etmek daha kolay hale geldi. Bununla birlikte çoğu proje kendi ihtiyaçlarına göre zemin ıslahına muhtaç olmaktadır. Yumuşak veya gevşek zeminlerdeki inşaatlar sırasında stabilite  ve deformasyon gibi ortaya çıkan problemler derin temeller ,zemin iyileştirme ve bir takım önleme metotlarını uygulamayı gerektirmektedir.


          Zemin iyileştirme ,projeleri ve uygulamaları üzerine inşaa edilecek yapı için hayati önem taşımaktadır. Profesyonelce yaklaşılmaması halinde zeminlerde ciddi deformasyonlar, kayma göçmeleri ,taşıma gücü kaybı, sıvılaşma sonucunda yapı kullanılamaz hale gelebilmektedir. Gevşek kum zeminlerde taşıma gücünü artırmak ve sıvılaşma potansiyelini azaltmak için, yumuşak kil zeminlerde ise genelde taşıma gücünü artırmak, konsolidasyon oturmalarını azaltmak veya sınırlandırmak için zemin iyileştirmesine gidilmektedir.